NGUYEN SEIKI

Precision Metal Processing

Công ty cổ phần NGUYEN SEIKI
Đ/c: 39A Ấp Bàu Sen, Xã Đức Lập Hạ, H. Đức Hòa, Tỉnh Long An, Việt Nam
Email: nguyenseiki@gmail.com Phone:(+84)0908507407 (+81)09030357989

Chất Lượng Hàng Đầu-Giá Cả Cạnh Tranh